Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu
(HASTA VE YAKINLARI)

Dök Kod: GR-FR-02 Yayın Tarihi: 03.10.2016 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/1
Bildirimin Konusu
İlaç Güvenliği Hasta Düşmeleri
Cerrahi Güvenlik Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Diğer Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas
Olayı Anlatınız
Varsa Görüş ve
Önerilerinizi Yazınız
Güvenlik Sorusu :
Kontrol Değiştir
 
Açıklamalar : 1. Bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir
1. ve 2. Bölümlerin doldurulması ZORUNLUDUR
3. Bölümlerin doldurulması zorunlu değildir
2. Bölüm ve 3. Bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır.